Case Study

Uratuj zespół przed komunikacyjną katastrofą

Klient: Vienna Life
Branża: Ubezpieczeniowa

Vienna Life to instytucja finansowa, oferująca produkty ubezpieczeniowe, oszczędnościowe i inwestycyjne. Jako grupa ubezpieczeniowa jest wiodącą instytucją w Europie Środkowo-Wschodniej.

Cele i założenia

Celem projektu realizowanego przez one2tribe było wdrożenie nowego modelu kompetencji i komunikacji. Obranym założeniem było zaangażowanie każdego szczebla pracowników instytucji. Jednym z większych wyzwań w projekcie okazała się edukacja w kontekście komunikacji, która znacząco wpływa na specyfikę pracy z Klientem w branży ubezpieczeniowej oraz innymi współpracownikami. Sposób prowadzenia projektu przewidywany był jako nieszablonowy, by zainteresować wszystkich pracowników organizacji. Również uświadomienie uczestników o kryteriach oceny pracowniczej okazało się być dla one2tribe nie lada wyzwaniem.

Realizacja i współpraca

By osiągnąć pełną nieszablonowość, zdecydowano się na zaproszenie załogi Vienna Life do projektu opartego o scenariusz filmowy. Zaangażowano użytkowników w działania nieograniczające się tylko do platformy Tribeware, ale i do szeroko rozumianej komunikacji w świecie rzeczywistym.

Platformę Tribeware wykorzystano między innymi dla zaaranżowania gry zespołowej Uratuj kosmonautę, która odbyła się w rzeczywistym biurze firmy. Narracja zadań w projekcie nawiązywała do wyprawy w kosmos. W ciągu pierwszych dwóch tygodni 52% załogi zalogowało się do platformy przed oficjalnym rozpoczęciem, a 69% zrobiło to po spotkaniu dotyczącym projektu. Aż 78% użytkowników było aktywnych na platformie już w połowie pierwszego tygodnia jej trwania.

Efekty

Efekty

Efektem wdrożenia było uzyskanie wśród załogi Vienna Life zmiany nawyków w obszarze komunikacji i współpracy. Świadomość kompetencji pożądanych w codziennej pracy została uzyskana na poziomie 100% uczestników projektu. Z kolei ich zaangażowanie w działania związane z platformą Tribeware oscylowały w okolicy 78%. Zwrócono również uwagę na uzyskanie wśród pracowników instytucji poczucia odpowiedzialności za dobro firmy oraz chęć indywidualnego wkładu w jej rozwój. Podczas trwania projektu ciekawym okazało się uzyskanie efektu dostrzeżenia różnych stylów komunikacji pracowników. Wyłonione zostały między innymi osoby z potencjałem liderskim i dużymi umiejętnościami organizacyjnymi. Pozwoliło to na dostrzeżenie przez Vienna Life obszaru do dalszego rozwoju.