Case Study

Grupa kapitałowa one2tribe umacnia się na rynku farmaceutycznym rozwijając współpracę z Neuca S.A.

Klient – Neuca S.A
Branża – Farmacja

Grupa Neuca jest polską firmą aktywną w wielu obszarach krajowego rynku ochrony zdrowia. Obecnie jest liderem w hurtowej dystrybucji farmaceutyków, rozwijając jednocześnie strategiczne biznesy w ramach rynku zdrowia m.in. produkcji farmaceutyków, marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach.

Zasadniczym celem naszej grupy kapitałowej jest współpraca ze spółkami z sektora farmaceutycznego. W ramach konsekwentnie realizowanej strategii one2tribe po zakończonym projekcie pilotażowym kontynuuje współpracę z Neuca S.A.

Cele i założenia

Cele i założenia
 1. Zmniejszenie absencji w pracy. Zwiększenie dyspozycyjności pracowników nieetatowych
 2. Zwiększenie wiedzy o procesach związanych z obsługą klienta. Transfer wiedzy jaką firma chciałaby/powinna przekazać pracownikom w procesie szkoleń adaptacyjnych i rozwojowych pracowników.
 3. Rozwój umiejętności miękkich
 4. Rozwój kompetencji
 5. Zmiana nawyków (podejście do klienta i podejście do pracy)

Realizacja i współpraca

Projekt realizowany przez zespół one2tribe to pełne wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • tworzenia treści zadań na platformę Tribeware,
 • administrowania walla społecznościowego platformy,
 • weryfikacji misji,
 • analizy i raportowania działań użytkowników,
 • balansowania budżetu nagrodowego,
 • obsługi supportowej projektu,
 • konsultacji biznesowych.

Możliwość współpracy z tak dużym partnerem jak Neuca S.A to przede wszystkim konsekwencja naszych działań na rynku farmaceutycznym. Naszym celem strategicznym jest rozwój współpracy z podmiotami z sektora farmaceutycznego, umacnianie naszej platformy i usług właśnie w tym obszarze. Obecnie platforma motywacyjna (Tribeware) to szereg możliwości dla sektora farmaceutycznego od wsparcia zespołów sprzedażowych po realizację strategii marketingowych według określonych scenariuszy.
– dodaje Radosław Marter, Partner Zarządzający w grupie kapitałowej one2tribe.

Realizacja i współpraca

Efekty

Wdrożenie projektu w Neuca S.A to przede wszystkim zarządzanie zmianą w organizacji poprzez realizację określonych celów biznesowych z wykorzystaniem psychologii behawioralnej, scenariuszy platformy Triebware, oraz pełnego wsparcia w zakresie katalogu nagród. Efekty procesu zarządzania zmianą trwającego projektu przedstawią się następująco:

 • Zaangażowanie użytkowników na poziomie – 69%
 • Realizacja zadań w oparciu o KPI projektu – 79%
 • Wyzwania dotyczące wiedzy ogólnej ukończyło – 80% użytkowników
 • Zadania związane z celami biznesowymi podjęło 64% użytkowników z czego aż 84% zaliczyło wszystkie misje i zadania z tego zakresu
 • Aż 95% uczestników platformy ocenia ją jako przydatną lub bardzo przydatną w codziennej pracy
 • 86% uczestników twierdzi, że platforma Tribeware pomogła, im zdobyć wiedzę potrzebną w codziennej pracy

Tribeware to nie tylko narzędzie, to przede wszystkim konsekwencja w dążeniu do określonego celu z możliwością weryfikacji key performance indicators i obliczenia return on investment. Każda misja i zadanie są policzalne i mierzalne dla naszych klientów. Nasza obecna strategia skupia się na implementacji artificial intelligence w oferowane rozwiązania w ramach platformy i consultingu dla branży farmaceutycznej. Obecnie realizujemy projekty w zakresie wspierania terapii pacjentów wraz z uwzględnieniem ich najbliższego otoczenia. Kolejne tygodnie to silna ekspansja naszych doświadczeń i produktów na rynku polskim i rynkach zagranicznych
– powiedział Wojciech Ozimek CEO grupy kapitałowej one2tribe.