Jak to działa?

Wyznaczymy cel, projektujemy zmiany, wdrażamy, utrwalamy i mierzymy efekty.

 

Pomagamy zmieniać zachowania ludzi i uruchamiać nowe nawyki, aby:

 • doradca klienta proaktywnie proponował nowe rozwiązania
 • pracownik pomocy technicznej poinformował klienta o zrealizowaniu zgłoszenia
 • sprzedawca proponował nowe produkty
 • członkowie zespołu wymieniali się informacjami
 • menedżer włączał pracowników w procesy rozwiązywania problemów
 • pracownicy chętnie podejmowali współpracę
 • pacjent realizował zalecenie lekarza
biznes one2tribe

1

Design the change
(one)
biznes one2tribe

2

Delegate / Execute
the change (to)
biznes one2tribe

3

Socialize the change
(tribe)

Badając zachowania użytkowników od 2003 roku, wypracowaliśmy platformę opartą na dwóch najbardziej efektywnych zależnościach pomiędzy wprowadzeniem pożądanych zachowań a utrwaleniem ich w postaci nawyków.

Są to:

 1. Schematy nagród (B.F.Skinner) mechanizm, polegający na wzmocnieniu i premiowaniu pożądanego zachowania
 2. Modelowanie społeczne (A. Bandura) wpływ innych osób na danego uczestnika programu. Są to zarówno osoby, traktowane jako autorytet, trener jak i inni współpracownicy.

Prowadzimy wdrażanie zmian za pomocą małych kroków, które na poziomie organizacji wprowadzają widoczne efekty.

drobne kroki sumują się

Nagradzanie to sygnał zwrotny, mówiący pracownikowi, że postępuje właściwie. Z kolei sygnał zwrotny daje poczucie kontroli i dostrzeżenia starań. W zespołach liczących kilkadziesiąt osób, trudno zadbać o pochwałę dla każdego z pracowników. Chcąc wprowadzić dane zachowanie w nawyk konieczna jest natychmiastowa reakcja wzmacniająca (nagrodzenie). Systemy premiowe działają zbyt wolno, przez co zachowanie nie zostaje utrwalone. Dzięki wykorzystaniu AI nasza platforma oferuje dostosowany tryb zadań, nagradzania oraz tworzy spersonalizowany plan dzienny – niczym koordynator, uwzględniający indywidualne predyspozycje każdego z pracowników.

Efekt – pożądane zachowania zostają odpowiednio wzmacniane, a na poziomie organizacji zachodzą trwałe zmiany w zespole.

1

kick-off
managementu

Gra zaczyna się od liderów!

W ramach wspólnych działań kick-off opracujemy mapę zaangażowania Twojego zespołu a w ramach mapy procesu określimy:

 • grupy osób,
 • scenariusze motywacji,
 • scenariusze komunikacji.

2

Aktywacja
zespołu

W nasze projekty motywacyjne angażuje się 60-90% pracowników.

Projektujemy komunikację programu oraz wciągamy ludzi do gry. To najtrudniejszy moment programu, dający najwięcej satysfakcji.

3

Nauka
i społeczność

Ucząc się w trakcie pracy osiągamy o 65% lepsze wyniki od tradycyjnego e-learningu.

 • zaktywowani użytkownicy to grupa do nauki,
 • zanim zaczniemy motywować, przekazujemy im wiedzę,
 • Dbamy o to aby zaimplementować wiedzę w postaci atrakcyjnego micro-learningu.

4

Motywacja
i animacja

Ponad połowa naszych aktywnych użytkowników (20 000 osób) jest z nami od 2 lat.

Modelem naszej platformy jest nagradzanie za codzienne wykonywanie zadań. Wspieramy i nadzorujemy ten proces oraz codzienne działania Twojego zespołu.

5

Nagrody

Wydajemy około 4000 nagród rzeczowych miesięcznie.

W dowolnej chwili użytkownik może wymienić wirtualną walutę na realne nagrody, a my zadbamy o pełne wsparcie obsługi nagród. Oferujemy także pełny outsourcing związany z kwestiami podatkowymi, prawnymi i logistyką.