ONE2TRIBE SPÓŁKA AKCYJNA

EBI

Data Numer Nazwa
29-05-2024 17:38 Bieżący | 7/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2024 r.
15-05-2024 17:13 Kwartalny | 6/2024 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
12-04-2024 23:09 Bieżący | 5/2024 Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”
20-03-2024 22:59 Bieżący | 4/2024 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023 - korekta
20-03-2024 22:05 Bieżący | 3/2024 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023
20-03-2024 22:03 Bieżący | 2/2024 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2023
26.01.2024 16:24 Bieżący | 1/2024 Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
14-11-2023 19:16 Kwartalny | 12/2023 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku.
14.08.2023 18:20 Kwartalny | 11/2023 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku
20-07-2023 14:43 Bieżący | 10/2023 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji serii C Emitenta na rynek NewConnect
30-06-2023 20:16 Bieżący | 9/2023 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
01-06-2023 7:01 Bieżący | 8/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r.
31-05-2023 19:16 Roczny | 7/2023 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022
31-05-2023 19:12 Roczny | 6/2023 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022
15-05-2023 17:45 Kwartalny | 5/2023 Skonsolidowany   raport okresowy za I kwartał 2023 roku 
27-03-2023 20:36 Bieżący | 4/2023 Nałożenie   kary upomnienia 
21-03-2023 22:56 Kwartalny | 3/2023 Skonsolidowany   raport okresowy za IV kwartał 2022 roku 
21-03-2023 22:53 Bieżący | 2/2023 Zmiana   terminu publikacji raportów okresowych 
16-01-2023 10:39 Bieżący | 1/2023 Harmonogram   publikacji raportów okresowych w roku 2023 
29-12-2022 18:28 Bieżący | 15/2022 Zawarcie   umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023 
09-11-2022 18:27 Kwartalny | 14/2022 Skonsolidowany   raport okresowy za III kwartał 2022 roku 
16-08-2022 19:56 Kwartalny | 13/2022 Skonsolidowany   raport okresowy za II kwartał 2022 roku 
10-08-2022 16:23 Bieżący | 12/2022 Harmonogram   publikacji raportów okresowych w roku 2022 – objęcie obowiązkiem konsolidacji   oraz zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 r. 
30-06-2022 17:48 Bieżący | 11/2022 Treść   uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022   r. 
01-06-2022 22:07 Bieżący | 10/2022 Ogłoszenie   o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r. 
18-05-2022 10:03 Bieżący | 9/2022 Zmiana   strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki 
11-05-2022 18:57 Kwartalny | 8/2022 Raport   okresowy za I kwartał 2022 roku 
27-04-2022 18:32 Bieżący | 7/2022 Podsumowanie   subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C 
15-03-2022 19:34 Bieżący | 6/2022 Powołanie   Wiceprezesa Zarządu 
15-03-2022 17:26 Roczny | 5/2022 Raport   roczny za 2021 rok 
11-03-2022 22:03 Bieżący | 4/2022 Treść   uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 marca 2022   r. 
09-02-2022 18:18 Bieżący | 3/2022 Ogłoszenie   o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 11 marca 2022 r. 
02-02-2022 21:10 Bieżący | 2/2022 Zmiana   adresu Spółki 
28-01-2022 19:01 Bieżący | 1/2022 Harmonogram   publikacji raportów okresowych w roku 2022. 
10-11-2021 14:16 Kwartalny | 17/2021 Raport   okresowy za III kwartał 2021 roku 
13-08-2021 12:26 Kwartalny | 16/2021 Raport   okresowy za II kwartał 2021 roku 
03-08-2021 17:54 Bieżący | 15/2021 Powołanie   Prezesa Zarządu 
19-07-2021 12:23 Bieżący | 14/2021 Powołanie   prokurenta samoistnego 
25-06-2021 17:55 Bieżący | 13/2021 Rezygnacja   osoby zarządzającej 
14-06-2021 19:35 Bieżący | 12/2021 Powołanie   Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 
14-06-2021 19:31 Bieżący | 11/2021 Treść   uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2021   r. 
14-06-2021 10:07 Bieżący | 10/2021 Rezygnacja   osoby nadzorującej 
14-06-2021 9:37 Bieżący | 9/2021 Rezygnacja   osób nadzorujących 
11-06-2021 10:34 Bieżący | 8/2021 Rezygnacja   osoby nadzorującej 
07-06-2021 14:39 Bieżący | 7/2021 Zawarcie   umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 
25-05-2021 10:48 Bieżący | 6/2021 Rezygnacja   osoby nadzorującej 
17-05-2021 16:15 Bieżący | 5/2021 Ogłoszenie   o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. 
14-05-2021 13:55 Kwartalny | 4/2021 Raport   okresowy za I kwartał 2021 roku 
19-03-2021 13:27 Roczny | 3/2021 Raport   roczny za 2020 rok 
18-01-2021 12:06 Bieżący | 2/2021 Zawarcie   umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku   NewConnect akcji serii B JWA S.A. 
18-01-2021 11:09 Bieżący | 1/2021 Harmonogram   publikacji raportów okresowych w 2021 roku. 
22-12-2020 22:28 Bieżący | 26/2020 Zmiana   adresu Spółki 
22-12-2020 22:25 Bieżący | 25/2020 Podwyższenia   kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki 
13-11-2020 19:34 Bieżący | 24/2020 Zakończenie   subskrypcji akcji serii B 
13-11-2020 10:58 Kwartalny | 23/2020 Raport   okresowy za III kwartał 2020 roku 
20-10-2020 14:38 Bieżący | 22/2020 Powołanie   osoby nadzorującej 
20-10-2020 14:31 Bieżący | 21/2020 Rezygnacja   osoby nadzorującej 
24-09-2020 14:28 Bieżący | 20/2020 Podpisanie   umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki 
28-08-2020 18:40 Bieżący | 19/2020 Treść   uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A., które odbyło   się w dniu 28 sierpnia 2020 roku 
14-08-2020 9:49 Kwartalny | 18/2020 Raport   okresowy za II kwartał 2020 roku 
30-07-2020 19:18 Bieżący | 17/2020 Ogłoszenie   o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. 
29-07-2020 12:30 Roczny | 16/2020 Raport   Roczny za 2019 rok 
27-07-2020 14:43 Bieżący | 15/2020 Treść   uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A., które odbyło   się w dniu 27 lipca 2020 roku 
01-07-2020 19:23 Bieżący | 14/2020 Incydentalne   naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 
01-07-2020 19:19 Kwartalny | 13/2020 Raport   okresowy za I kwartał 2020 roku 
29-06-2020 18:17 Bieżący | 12/2020 Zwołanie   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 27 lipca 2020 roku 
30-05-2020 12:30 Bieżący | 11/2020 Powołanie   Prezesa Zarządu Emitenta 
30-05-2020 12:28 Bieżący | 10/2020 Treść   uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A., które odbyło   się w dniu 28 maja 2020 roku 
30-05-2020 12:26 Bieżący | 9/2020 Zmiany   w organach Spółki 
30-05-2020 11:21 Bieżący | 8/2020 Złożenie   rezygnacji z czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu 
06-03-2020 11:59 Bieżący | 7/2020 Rezygnacja   Prezesa Zarządu 
24-02-2020 18:17 Bieżący | 6/2020 Zwołanie   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 30 marca 2020 roku 
10-02-2020 19:13 Bieżący | 5/2020 Otrzymanie   od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia   Akcjonariuszy 
09-02-2020 19:14 Kwartalny | 4/2020 Raport   okresowy za IV kwartał 2019 r. 
08-02-2020 23:52 Bieżący | 3/2020 Zmiana   terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku 
28-01-2020 15:04 Bieżący | 2/2020 Przyspieszenie   terminu raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku 
09-01-2020 11:14 Bieżący | 1/2020 Harmonogram   publikacji raportów okresowych w roku 2020 
20-12-2019 19:30 Bieżący | 19/2019 Incydentalne   naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect 
20-12-2019 19:29 Bieżący | 18/2019 Powołanie   Prezesa Zarządu Spółki 
20-12-2019 19:26 Bieżący | 17/2019 Odwołanie   Prezesa Zarządu Spółki 
20-12-2019 19:23 Bieżący | 16/2019 Zmiany   w składzie Rady Nadzorczej Spółki 
20-12-2019 19:07 Bieżący | 15/2019 Treść   uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JWA S.A., które odbyło   się w dniu 19 grudnia 2019 roku 
13-12-2019 17:36 Bieżący | 14/2019 Podjęcie   przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie   upomnienia Spółki 
19-11-2019 13:08 Bieżący | 13/2019 Podjęcie   przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie   zawieszenia obrotu akcjami Emitenta 
19-11-2019 13:05 Bieżący | 12/2019 Incydentalne   naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 
18-11-2019 10:31 Kwartalny | 11/2019 Raport   okresowy za III kwartał 2019 r. 
28-10-2019 10:24 Bieżący | 10/2019 Zwołanie   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 19 grudnia 2019   roku 
16-10-2019 18:20 Bieżący | 9/2019 Otrzymanie   od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia   Akcjonariuszy 
14-08-2019 23:01 Kwartalny | 8/2019 Raport   okresowy za II kwartał 2019 roku 
28-06-2019 21:18 Bieżący | 7/2019 Wypowiedzenie   umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 
27-06-2019 20:07 Bieżący | 6/2019 Uchwały   podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 roku 
31-05-2019 21:53 Bieżący | 5/2019 Ogłoszenie   o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. 
31-05-2019 17:59 Roczny | 4/2019 Raport   roczny za 2018 rok 
15-05-2019 14:59 Kwartalny | 3/2019 Raport   okresowy za I kwartał 2019 roku 
14-02-2019 9:04 Kwartalny | 2/2019 Raport   okresowy za IV kwartał 2018 roku 
03-01-2019 14:32 Bieżący | 1/2019 Harmonogram   przekazywania raportów okresowych w 2019 roku 
20-12-2018 16:07 Bieżący | 21/2018 Podpisanie   umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki 
10-12-2018 15:17 Bieżący | 20/2018 Uchwały   podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 grudnia 2018 r. 
10-12-2018 15:14 Bieżący | 19/2018 Powołanie   osób nadzorujących 
14-11-2018 11:21 Kwartalny | 18/2018 Raport   okresowy za III kwartał 2018 r. 
13-11-2018 14:39 Bieżący | 17/2018 Ogłoszenie   o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. w na żądanie   akcjonariusza - korekta 
07-11-2018 17:23 Bieżący | 16/2018 Ogłoszenie   o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. w na żądanie   akcjonariusza 
07-11-2018 17:18 Bieżący | 15/2018 Uzupełnienie   przez Akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o   projekty uchwał 
14-08-2018 7:04 Kwartalny | 14/2018 Raport   okresowy za II kwartał 2018 roku 
30-07-2018 18:28 Bieżący | 13/2018 Rezygnacje   osób nadzorujących 
05-06-2018 22:56 Bieżący | 12/2018 Uchwały   podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki w dniu 5 czerwca 2018   roku 
09-05-2018 18:10 Bieżący | 11/2018 Ogłoszenie   o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. 
08-05-2018 9:13 Kwartalny | 10/2018 Raport   okresowy za I kwartał 2018 roku 
27-04-2018 16:07 Bieżący | 9/2018 Powołanie   osoby nadzorującej 
24-04-2018 10:01 Bieżący | 8/2018 Przyspieszenie   terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018r. 
24-04-2018 8:13 Roczny | 7/2018 Raport   roczny za 2017 rok 
18-04-2018 16:55 Bieżący | 6/2018 Przyspieszenie   terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r. 
06-04-2018 14:28 Bieżący | 5/2018 Rezygnacja   osoby nadzorującej 
06-04-2018 14:26 Bieżący | 4/2018 Powołanie   osoby zarządzającej 
04-04-2018 22:02 Bieżący | 3/2018 Rezygnacja   osoby zarządzającej 
31-01-2018 8:38 Kwartalny | 2/2018 Raport   okresowy za IV kwartał 2017 roku 
22-01-2018 16:21 Bieżący | 1/2018 Terminy   przekazywania raportów okresowych w 2018 roku 
01-12-2017 14:51 Bieżący | 18/2017 Podpisanie   umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok 
14-11-2017 21:49 Kwartalny | 17/2017 Raport   okresowy za III kwartał 2017 roku 
13-09-2017 14:42 Bieżący | 16/2017 Powierzenie   Członkowi Zarządu funkcji Prezesa Zarządu 
05-09-2017 17:50 Bieżący | 15/2017 Powołanie   osób nadzorujących 
05-09-2017 17:45 Bieżący | 14/2017 Uchwały   podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2017   roku 
06-08-2017 6:44 Bieżący | 13/2017 Ogłoszenie   o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. 
26-07-2017 8:14 Kwartalny | 12/2017 Raport   okresowy za II kwartał 2017 roku 
18-07-2017 13:09 Bieżący | 11/2017 Rezygnacja   osób nadzorujących 
18-07-2017 10:02 Bieżący | 10/2017 Rezygnacja   Prezesa Zarządu 
23-06-2017 11:57 Bieżący | 9/2017 Zmiana   terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017 roku 
20-06-2017 13:42 Bieżący | 8/2017 Uchwały   podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2017 roku 
24-05-2017 13:08 Bieżący | 7/2017 Ogłoszenie   o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki JWA S.A. na dzień 20   czerwca 2017 roku z projektami uchwał 
23-05-2017 12:56 Roczny | 6/2017 Raport   roczny za 2016 rok 
12-05-2017 13:59 Bieżący | 5/2017 Zmiana   terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok 
20-04-2017 8:33 Kwartalny | 4/2017 Raport   okresowy za I kwartał 2017 roku 
22-02-2017 7:51 Bieżący | 3/2017 Zmiana   terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku 
25-01-2017 8:08 Kwartalny | 2/2017 Raport   okresowy za IV kwartał 2016 roku 
04-01-2017 16:59 Bieżący | 1/2017 Terminy   przekazywania raportów okresowych w 2017 roku 
23-11-2016 16:32 Bieżący | 12/2016 Powołanie   osoby zarządzającej 
17-11-2016 11:59 Bieżący | 11/2016 Podpisanie   umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok 
07-11-2016 15:50 Bieżący | 10/2016 Odwołanie   i powołanie osób nadzorujących 
07-11-2016 15:43 Bieżący | 9/2016 Uchwały   podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 listopada 2016   r. 
17-10-2016 8:01 Kwartalny | 8/2016 Raport   okresowy za III kwartał 2016 roku 
10-10-2016 14:58 Bieżący | 7/2016 Ogłoszenie   o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. 
04-10-2016 8:21 Bieżący | 6/2016 Przyspieszenie   terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku 
16-08-2016 9:14 Kwartalny | 5/2016 Raport   okresowy za II kwartał 2016 roku 
25-07-2016 18:56 Bieżący | 4/2016 Terminy   przekazywania raportów okresowych w 2016 roku 
22-06-2016 18:35 Bieżący | 3/2016 Zawarcie   umowy typu lock ? up na akcjach Emitenta 
03-06-2016 20:43 Bieżący | 2/2016 Złożenie   wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A do ASO na rynku   NewConnect 
03-06-2016 20:37 Bieżący | 1/2016 Uzyskanie   dostępu do systemu EBI