ONE2TRIBE SPÓŁKA AKCYJNA

ESPI

Data Numer Nazwa
12-04-2024 23:30 Bieżący | 2/2024 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki One2tribe S.A.
18-03-2024 18:41 Bieżący | 1/2024 Wprowadzenie do ASO na rynku NewConnect akcji serii C
29.12.2023 19:32 Bieżący | 12/2023 Okresowy raport z realizacji strategii Spółki na lata 2023-2026
08.12.2023 17:22 Bieżący | 11/2023 Dwa zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
21-08-2023 20:26 Bieżący | 10/2023 Okresowy raport z realizacji strategii Spółki na lata 2023-2026
21.07.2023 17:13 Bieżący | 9/2023 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
30-06-2023 20:12 Bieżący | 8/2023 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
01-06-2023 7:01 Bieżący | 7/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r.
30-05-2023 15:20 Bieżący | 6/2023 Zawarcie znaczącej umowy rozszerzającej dotychczasową współpracę
12-05-2023 18:55 Bieżący | 5/2023 Aktualizacja   polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji wartości firmy
10-05-2023 17:52 Bieżący | 4/2023 Zawarcie   znaczącej umowy
09-05-2023 8:57 Bieżący | 3/2023 Złożenie   wniosku o wykreślenie Spółki z Rejestru Małych Instytucji Płatniczych
24-04-2023 17:13 Bieżący | 2/2023 Przyjęcie   strategii Spółki na lata 2023-2026
12-04-2023 21:43 Bieżący | 1/2023 Zmiana   umowy kredytowej
05-10-2022 19:44 Bieżący | 22/2022 Zawarcie   aneksu do znaczącej umowy
05-08-2022 20:39 Bieżący | 21/2022 Zawarcie   znaczącej umowy
30-06-2022 17:49 Bieżący | 20/2022 Lista   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym   Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
23-06-2022 13:54 Bieżący | 19/2022 Zawarcie   aneksu do znaczącej umowy
01-06-2022 22:06 Bieżący | 18/2022 Ogłoszenie   o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.
26-05-2022 14:02 Bieżący | 17/2022 Ustalenie   daty premiery nowej wersji platformy Tribeware
19-04-2022 16:47 Bieżący | 16/2022 Zawiadomienie   o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
15-04-2022 18:45 Bieżący | 15/2022 Pięć   zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu   Spółki
15-04-2022 16:55 Bieżący | 14/2022 Zawarcie   umowy kredytowej
15-04-2022 16:51 Bieżący | 13/2022 Sześć   zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje o   transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14-04-2022 21:28 Bieżący | 12/2022 Dwa   zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
13-04-2022 16:08 Bieżący | 11/2022 Podjęcie   uchwały w sprawie przydziału akcji serii C
11-04-2022 14:57 Bieżący | 10/2022 Zawiadomienie   o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
08-04-2022 20:25 Bieżący | 9/2022 Zawarcie   aneksu do umowy kredytowej
08-04-2022 20:17 Bieżący | 8/2022 Zarejestrowanie   przez Sąd połączenia Emitenta z One2Tribe sp. z o.o. oraz zmiany firmy   (nazwy), podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Emitenta
31-03-2022 19:31 Bieżący | 7/2022 Objęcie   udziałów przez One2Tribe sp. z o.o.
11-03-2022 21:59 Bieżący | 6/2022 Lista   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym   Zgromadzeniu w dniu 11 marca 2022 r.
11-03-2022 21:57 Bieżący | 5/2022 Podjęcie   uchwał w sprawie połączenia Spółki z One2Tribe sp. z o.o.
24-02-2022 11:02 Bieżący | 4/2022 Drugie   zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką One2Tribe spółka z   ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach
09-02-2022 18:09 Bieżący | 3/2022 Ogłoszenie   o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 11 marca 2022 r.
09-02-2022 17:43 Bieżący | 2/2022 Pierwsze   zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką One2Tribe spółka z   ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach
17-01-2022 22:42 Bieżący | 1/2022 Zawiadomienie   o zwiększeniu udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu   Spółki
10-11-2021 19:19 Bieżący | 17/2021 Zawiadomienie   o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
03-11-2021 9:41 Bieżący | 16/2021 Zawiadomienie   o zwiększeniu udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
29-10-2021 20:08 Bieżący | 15/2021 Podpisanie   Planu Połączenia
06-10-2021 19:20 Bieżący | 14/2021 Zawiadomienie   o zwiększeniu udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu   Spółki
20-07-2021 19:44 Bieżący | 13/2021 Zawarcie   aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term   Sheet" z One2Tribe sp. z o.o.
14-06-2021 19:40 Bieżący | 12/2021 Lista   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym   Zgromadzeniu
28-05-2021 20:19 Bieżący | 11/2021 Zawiadomienie   o zmniejszeniu udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
25-05-2021 22:00 Bieżący | 10/2021 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
17-05-2021 16:25 Bieżący | 9/2021 Ogłoszenie   o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
09-04-2021 14:09 Bieżący | 8/2021 Otrzymanie   przez Emitenta spłaty pożyczki oraz aktualizacja informacji o stanie   udzielonych pożyczek
09-04-2021 14:03 Bieżący | 7/2021 Uzupełnienie   raportu bieżącego nr 48/2020 z dn. 31.12.2020 r. - Zakończenie negocjacji   dotyczących zakupu alternatywnej platformy reklamowej Foobs
09-04-2021 13:57 Bieżący | 6/2021 Uzupełnienie   raportu bieżącego nr 47/2020 z dn. 30.12.2020 r. - Zakończenie negocjacji   dotyczących zakupu 20% udziałów w Prosta Giełda sp. z o.o.
17-03-2021 13:04 Bieżący | 5/2021 Uzupełnienie   raportu bieżącego nr 34/2020 z dn. 22.10.2020 r. - Rozpoczęcie negocjacji,   zakończenie negocjacji i podpisanie umowy z Hub4Fintech S.A. operatorem   serwisu wspierajmysie.pl
17-03-2021 12:54 Bieżący | 4/2021 Uzupełnienie   raportu bieżącego nr 29/2020 z dn. 29.09.2020 r. - Rozpoczęcie rozmów   handlowych ze startupem z branży biotechnologicznej
17-03-2021 12:45 Bieżący | 3/2021 Uzupełnienie   raportu bieżącego nr 27/2020 z dn. 27.08.2020 r. - Sprzedaż serwisu   internetowego
29-01-2021 14:56 Bieżący | 2/2021 Zawarcie   porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"
28-01-2021 10:11 Bieżący | 1/2021 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
31-12-2020 17:26 Bieżący | 48/2020 Zakończenie   negocjacji dotyczących zakupu alternatywnej platformy reklamowej Foobs
30-12-2020 15:00 Bieżący | 47/2020 Zakończenie   negocjacji dotyczących zakupu 20% udziałów w Prosta Giełda sp. z o.o.
29-12-2020 20:40 Bieżący | 46/2020 Podpisanie   listu intencyjnego w sprawie połączenia z One2Tribe sp. z o.o.
28-12-2020 15:52 Bieżący | 45/2020 Zmiana   stanu posiadania
28-12-2020 15:43 Bieżący | 44/2020 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
23-12-2020 18:07 Bieżący | 43/2020 Zmiana   stanu posiadania
23-12-2020 16:00 Bieżący | 42/2020 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
08-12-2020 11:45 Bieżący | 41/2020 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
03-12-2020 10:48 Bieżący | 40/2020 Zmiana   stanu posiadania akcji
24-11-2020 11:26 Bieżący | 39/2020 Podpisanie   umowy o zachowaniu poufności i rozpoczęcie rozmów handlowych dążących do   nawiązania współpracy gospodarczej
12-11-2020 15:43 Bieżący | 38/2020 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
29-10-2020 15:30 Bieżący | 37/2020 Zakończenie   przydziału Akcji serii B
27-10-2020 19:32 Bieżący | 36/2020 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
26-10-2020 9:15 Bieżący | 35/2020 Rozpoczęcie   negocjacji dotyczących zakupu 20% udziałów w Prosta Giełda sp. z o.o.
22-10-2020 13:02 Bieżący | 34/2020 Rozpoczęcie   negocjacji, zakończenie negocjacji i podpisanie umowy z Hub4Fintech S.A.   operatorem serwisu wspierajmysie.pl
21-10-2020 14:06 Bieżący | 33/2020 Zakończenie   negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej współpracy w zakresie platformy   płatności bezgotówkowych
21-10-2020 8:53 Bieżący | 32/2020 Rozpoczęcie   negocjacji z podmiotem gospodarczym dotyczących współpracy w zakresie   platformy płatności bezgotówkowych
13-10-2020 10:57 Bieżący | 31/2020 Zatwierdzenie   harmonogramu produkcyjnego uruchomienia platformy płatności   bezgotówkowych
02-10-2020 16:11 Bieżący | 30/2020 Dokonanie   wpisu JWA S.A. do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza   elektronicznego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
29-09-2020 9:30 Bieżący | 29/2020 Rozpoczęcie   rozmów handlowych ze startupem z branży biotechnologicznej.
31-08-2020 19:15 Bieżący | 28/2020 Wykaz   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym   Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku
27-08-2020 9:58 Bieżący | 27/2020 Sprzedaż   serwisu internetowego
26-08-2020 12:09 Bieżący | 26/2020 Odtworzenie   produktów własnych
16-08-2020 23:01 Bieżący | 25/2020 Publikacja   Dokumentu Informacyjnego w związku z emisją akcji serii B
30-07-2020 19:31 Bieżący | 24/2020 Ogłoszenie   o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
27-07-2020 14:49 Bieżący | 23/2020 Wykaz   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym   Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 lipca 2020 roku
27-07-2020 12:58 Bieżący | 22/2020 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
02-07-2020 11:42 Bieżący | 21/2020 Aktualizacja   Strategii rozwoju na lata 2020-2022
29-06-2020 18:13 Bieżący | 20/2020 Zwołanie   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 27 lipca 2020 roku
29-06-2020 17:46 Bieżący | 19/2020 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
29-06-2020 17:27 Bieżący | 18/2020 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
29-06-2020 17:21 Bieżący | 17/2020 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
18-06-2020 10:12 Bieżący | 16/2020 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
17-06-2020 9:51 Bieżący | 15/2020 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
30-05-2020 12:42 Bieżący | 14/2020 Wykaz   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym   Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 maja 2020 roku
01-05-2020 22:18 Bieżący | 13/2020 Zwołanie   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 28 maja 2020 roku
22-04-2020 14:19 Bieżący | 22/2020 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
20-04-2020 20:23 Bieżący | 21/2020 Rezygnacja   Członka Rady Nadzorczej
20-04-2020 20:17 Bieżący | 20/2020 Zmiana   terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 oraz raportu rocznego   za 2019 rok
17-04-2020 14:01 Bieżący | 19/2020 Otrzymanie   od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia   Akcjonariuszy
16-04-2020 21:33 Bieżący | 18/2020 Rezygnacja   Członka Rady Nadzorczej
15-04-2020 20:15 Bieżący | 17/2020 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
09-04-2020 15:23 Bieżący | 16/2020 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
30-03-2020 15:16 Bieżący | 15/2020 Korekta   powiadomienia o o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki   zarządcze
30-03-2020 9:17 Bieżący | 14/2020 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
26-03-2020 15:54 Bieżący | 14/2020 Zmiana   adresu email Spółki
26-03-2020 13:47 Bieżący | 13/2020 Odwołanie   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWA S.A. zwołanego na dzień   30 marca 2020 r
26-03-2020 0:06 Bieżący | 12/2020 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
25-03-2020 21:11 Bieżący | 11/2020 Delegowanie   członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka   Zarządu
03-03-2020 17:35 Bieżący | 10/2020 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
26-02-2020 22:23 Bieżący | 9/2020 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
26-02-2020 20:10 Bieżący | 8/2020 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
24-02-2020 18:11 Bieżący | 7/2020 Zwołanie   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 30 marca 2020 roku
18-02-2020 14:33 Bieżący | 6/2020 Zbycie   akcji własnych przez Emitenta
03-02-2020 12:49 Bieżący | 5/2020 Rozpoczęcie   negocjacji z firmą Javell Immobilien z siedzibą w Berlinie
17-01-2020 21:03 Bieżący | 4/2020 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
13-01-2020 18:47 Bieżący | 3/2020 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
09-01-2020 19:34 Bieżący | 2/2020 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania do 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
09-01-2020 18:37 Bieżący | 1/2020 Złożenie   wniosku w celu uzyskania statusu Małej Instytucji Płatniczej
23-12-2019 22:10 Bieżący | 48/2019 Wykaz   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym   Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2019 roku
16-12-2019 16:27 Bieżący | 46/2019 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
06-12-2019 9:25 Bieżący | 45/2019 Aktualizacja   Strategii rozwoju na lata 2020-2022
28-10-2019 10:32 Bieżący | 44/2019 Zwołanie   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. na dzień 19 grudnia 2019   roku
09-10-2019 15:40 Bieżący | 43/2019 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na   walnym zgromadzeniu Spółki
04-07-2019 20:39 Bieżący | 42/2019 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na   walnym zgromadzeniu Spółki
27-06-2019 20:32 Bieżący | 41/2019 Wykaz   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27   czerwca 2019 roku
31-05-2019 22:08 Bieżący | 39/2019 Ogłoszenie   o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
13-04-2019 9:33 Bieżący | 38/2019 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na   walnym zgromadzeniu Spółki
13-04-2019 9:27 Bieżący | 37/2019 Powiadomienie   o transakcjach na akcjach przez osobę zarządzającą
11-04-2019 8:07 Bieżący | 36/2019 Zakończenie   negocjacji dotyczących sprzedaży marki SQTER bez rozstrzygnięcia
08-04-2019 9:31 Bieżący | 35/2019 Podpisanie   umowy o zachowaniu poufności oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących   sprzedaży marki SQTER
04-04-2019 10:27 Bieżący | 34/2019 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów na   walnym zgromadzeniu Spółki
04-04-2019 10:20 Bieżący | 33/2019 Powiadomienie   o transakcjach na akcjach przez osobę zarządzającą
04-04-2019 9:23 Bieżący | 32/2019 Podsumowanie   skupu akcji własnych
25-03-2019 9:40 Bieżący | 31/2019 Rozpoczęcie   negocjacji dotyczących zakupu alternatywnej platformy reklamowej Foobs   wykorzystującej mechanizmy interaktywnej gry terenowej.
21-03-2019 10:58 Bieżący | 30/2019 Uruchomienie   usługi SQTER
12-03-2019 14:53 Bieżący | 29/2019 Zakończenie   negocjacji i podpisanie umowy z firmą Arkus&Romet Group sp. z o.o.
06-03-2019 21:00 Bieżący | 28/2019 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
06-03-2019 20:54 Bieżący | 27/2019 Niezłożenie   oferty w postępowaniu przetargowym z powodu błędów systemu ePUAP
06-03-2019 12:00 Bieżący | 26/2019 Zakończenie   negocjacji i podpisanie umowy z firmą Multimotors
26-02-2019 14:03 Bieżący | 25/2019 Zmiana   marki biznesowej dla usług transportowych i kurierskich świadczonych za   pomocą skuterów na Sqter
25-02-2019 15:54 Bieżący | 24/2019 Podpisanie   umowy z firmą Alia Broker sp. z o.o.
22-02-2019 9:10 Bieżący | 23/2019 Podjęcie   decyzji o zamiarze wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia   publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
21-02-2019 16:33 Bieżący | 22/2019 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
14-02-2019 12:29 Bieżący | 21/2019 Zakończenie   negocjacji i podpisanie umowy z firmą Ecoxpress
13-02-2019 11:23 Bieżący | 20/2019 Rozpoczęcie   negocjacji z firmą Multimotors
05-02-2019 14:26 Bieżący | 19/2019 Zakończenie   negocjacji i podpisanie umowy z firmą Digital Advertising Sp. z o.o.
31-01-2019 10:22 Bieżący | 18/2019 Rozpoczęcie   negocjacji z firmą The Fuel Company
29-01-2019 14:20 Bieżący | 17/2019 Podpisanie   umowy z wolnej ręki na realizację zadania „Usługi wsparcia Zamawiającego w   utrzymaniu Systemów teleinformatycznych” z CSIOZ
29-01-2019 7:48 Bieżący | 16/2019 Rozpoczęcie   negocjacji z firmą Arkus & Romet Group sp. z o.o.
25-01-2019 10:04 Bieżący | 15/2019 Rozpoczęcie   negocjacji z firmą Digital Advertising Sp. z o.o.
24-01-2019 13:17 Bieżący | 14/2019 Podpisanie   umowy o zachowaniu poufności z firmą Google Ireland Limited
24-01-2019 10:11 Bieżący | 13/2109 Zakończenie   negocjacji i podpisanie umowy zakupu marki Skuber
23-01-2019 13:54 Bieżący | 12/2019 Wynegocjowanie   warunków umowy z wolnej ręki na realizację zadania „Usługi wsparcia   Zamawiającego w utrzymaniu Systemów teleinformatycznych” z CSIOZ
21-01-2019 10:32 Bieżący | 11/2019 Rozpoczęcie   negocjacji z firmą Ecoxpress
16-01-2019 20:35 Bieżący | 10/2019 Informacja   o zawieszeniu skupu akcji własnych w okresie zamkniętym
16-01-2019 10:30 Bieżący | 9/2018 Otrzymanie   zaproszenia do negocjacji umowy z wolnej ręki „Usługi wsparcia Zamawiającego   w utrzymaniu Systemów teleinformatycznych” z CSIOZ
15-01-2019 11:47 Bieżący | 8/2019 Podpisanie   umowy o zachowaniu poufności z firmą Ecoxpress
15-01-2019 9:15 Bieżący | 7/2019 Powiadomienie   o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę zarządzającą
15-01-2019 8:42 Bieżący | 6/2019 Informacja   o realizacji skupu akcji własnych
14-01-2019 9:21 Bieżący | 5/2019 Informacja   o realizacji skupu akcji własnych
11-01-2019 8:41 Bieżący | 4/2019 Informacja   o realizacji skupu akcji własnych
10-01-2019 16:21 Bieżący | 3/2019 Podpisanie   umowy o zachowaniu poufności z firmą Arkus & Romet Group sp. z o.o.
07-01-2019 20:01 Bieżący | 2/2019 Informacja   przekazana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie
07-01-2019 8:38 Bieżący | 1/2019 Rozpoczęcie   negocjacji dotyczących zakupu marki Skuber
21-12-2018 7:27 Bieżący | 27/2018 Przyjęcie   przez Zarząd Spółki Programu skupu akcji własnych
20-12-2018 9:34 Bieżący | 26/2018 Przyjęcie   strategii rozwoju JWA S.A. na lata 2019 - 2021
10-12-2018 15:23 Bieżący | 25/2018 Wykaz   Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na   Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 grudnia 2018 r.
13-11-2018 14:50 Bieżący | 23/2018 Ogłoszenie   o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. w na żądanie   akcjonariusza - korekta
07-11-2018 17:36 Bieżący | 22/2018 Ogłoszenie   o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JWA S.A. w na żądanie   akcjonariusza
23-10-2018 18:51 Bieżący | 21/2018 Otrzymanie   żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
12-10-2018 19:03 Bieżący | 20/2018 Zawiadomienie   o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu   Spółki
12-10-2018 18:54 Bieżący | 19/2018 Powiadomienie   o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą
20-08-2018 19:11 Bieżący | 18/2018 Podpisanie   umowy z wolnej ręki na „Usługi wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu Systemów   teleinformatycznych” z CSIOZ
17-08-2018 11:39 Bieżący | 17/2018 wynegocjowanie   warunków umowy z wolnej ręki „Usługi wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu   Systemów teleinformatycznych” z CSIOZ
13-08-2018 11:39 Bieżący | 16/2018 Zakończenie   negocjacji i podpisanie umowy zakupu serwisu internetowego
08-08-2018 17:08 Bieżący | 15/2018 Rozpoczęcie   negocjacji dotyczących zakupu serwisu internetowego
06-08-2018 17:06 Bieżący | 14/2018 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
13-07-2018 9:00 Bieżący | 13/2018 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
12-07-2018 17:52 Bieżący | 12/2018 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
06-07-2018 19:14 Bieżący | 11/2018 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
06-06-2018 19:11 Bieżący | 10/2018 Wykaz   Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na   Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 czerwca 2018 roku
15-05-2018 15:27 Bieżący | 8/2018 Zakończenie   negocjacji i podpisanie umowy zakupu serwisu internetowego
10-05-2018 14:36 Bieżący | 7/2018 Rozpoczęcie   negocjacji dotyczących zakupu serwisu internetowego
09-05-2018 18:08 Bieżący | 6/2018 Ogłoszenie   o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
07-05-2018 22:12 Bieżący | 5/2018 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
26-04-2018 13:30 Bieżący | 4/2018 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
28-03-2018 23:28 Bieżący | 3/2018 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
24-03-2018 14:23 Bieżący | 2/2018 Podpisanie   umowy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego z Centrum Systemów   Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie
14-02-2018 19:48 Bieżący | 1/2018 Zawiadomienie   o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu   Spółki
20-12-2017 17:54 Bieżący | 36/2017 Wybór   oferty z udziałem Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
06-12-2017 7:41 Bieżący | 35/2017 Zakończenie   negocjacji i podpisanie umowy związanej z budową i uruchomieniem platformy   transakcyjnej
20-11-2017 10:09 Bieżący | 34/2017 Powiadomienie   o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki   zarządcze
14-11-2017 17:36 Bieżący | 33/2017 Zaprzestanie   publikacji prognoz wyników finansowych oraz odwołanie prognozy na 2017 r. i   2018 r.
07-11-2017 22:13 Bieżący | 32/2017 Podpisanie   umowy na realizację zadań związanych z budową narzędzi do obsługi   EraCoin
31-10-2017 17:50 Bieżący | 31/2017 Rozpoczęcie   negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej na budowę narzędzi do obsługi   EraCoin
27-10-2017 21:01 Bieżący | 30/2017 Podpisanie   umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z Centrum Systemów   Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
18-10-2017 21:52 Bieżący | 29/2017 Otwarcie   ofert z udziałem Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie –   korekta
18-10-2017 16:06 Bieżący | 28/2017 Rozpoczęcie   negocjacji w sprawie podpisania umowy związanej z budową i uruchomieniem   platformy transakcyjnej
17-10-2017 15:33 Bieżący | 26/2017 Otwarcie   ofert z udziałem Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
06-10-2017 7:44 Bieżący | 25/2017 Wybór   oferty z udziałem Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
04-10-2017 22:10 Bieżący | 24/2017 Zawiadomienie   o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu   Spółki
04-10-2017 17:24 Bieżący | 23/2017 Podpisanie   umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z Centrum Systemów   Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
22-09-2017 11:41 Bieżący | 22/2017 Wybór   oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez   Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
05-09-2017 17:58 Bieżący | 21/2017 Wykaz   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 5   września 2017 roku
31-08-2017 16:13 Bieżący | 18/2017 Otwarcie   ofert z udziałem Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
31-08-2017 15:18 Bieżący | 16/2017 Otwarcie   ofert z udziałem Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie
22-08-2017 19:02 Bieżący | 15/2017 Zakończenie   negocjacji i podpisanie przez Spółkę umowy ramowej
06-08-2017 6:56 Bieżący | 14/2017 Ogłoszenie   o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
31-07-2017 17:33 Bieżący | 13/2017 Zakończenie   negocjacji i podpisanie przez Spółkę umowy ramowej
03-07-2017 20:51 Bieżący | 11/2017 Zawiadomienie   o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
26-06-2017 19:14 Bieżący | 10/2017 Rozpoczęcie   negocjacji w sprawie podpisania umów ramowych
20-06-2017 13:52 Bieżący | 9/2017 Wykaz   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 20   czerwca 2017 roku
24-05-2017 13:45 Bieżący | 7/2017 Zwołanie   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki JWA S.A. na dzień 20 czerwca 2017   roku z projektami uchwał
11-05-2017 12:33 Bieżący | 6/2017 Zakończenie   negocjacji i podpisanie przez Spółkę umowy ramowej
07-04-2017 15:08 Bieżący | 5/2017 Rozpoczęcie   negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej
07-04-2017 13:05 Bieżący | 4/2017 Zakończenie   negocjacji i zawarcie umowy dzierżawy serwisu internetowego
31-03-2017 15:28 Bieżący | 3/2017 Rozpoczęcie   negocjacji dotyczących dzierżawy serwisów internetowych
12-01-2017 9:29 Bieżący | 2/2017 Zakończenie   negocjacji w sprawie podpisania przez Spółkę umowy ramowej
10-01-2017 15:12 Bieżący | 1/2017 Korekta   prognoz finansowych Spółki na lata 2016 - 2018
28-12-2016 9:28 Bieżący | 30/2016 Uruchomienie   nowej aplikacji mobilnej
27-12-2016 15:08 Bieżący | 29/2016 Powiadomienie   o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki   zarządcze
16-12-2016 10:51 Bieżący | 28/2016 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
13-12-2016 15:15 Bieżący | 26/2016 Uruchomienie   przez Emitenta autorskiej aplikacji na urządzenia mobilne i serwisu „dbam o   bliskich”
09-12-2016 12:26 Bieżący | 25/2016 Rozpoczęcie   prac nad nową aplikacją mobilną
07-12-2016 11:26 Bieżący | 24/2016 Rozpoczęcie   negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej
02-12-2016 12:50 Bieżący | 23/2016 Zakończenie   negocjacji i zawarcie umowy ramowej
24-11-2016 16:24 Bieżący | 22/2016 Zawarcie   umowy o ograniczeniu rozporządzenia akcjami Emitenta
22-11-2016 8:37 Bieżący | 21/2016 Rozpoczęcie   negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej
17-11-2016 12:28 Bieżący | 20/2016 Zakończenie   negocjacji i zawarcie umowy ramowej
14-11-2016 11:02 Bieżący | 19/2016 Zawarcie   umów o ograniczeniu rozporządzenia akcjami Emitenta
09-11-2016 17:54 Bieżący | 18/2016 Rozpoczęcie   negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej
07-11-2016 15:35 Bieżący | 17/2016 Wykaz   Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na   Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 listopada 2016 roku
04-11-2016 13:54 Bieżący | 15/2016 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
03-11-2016 8:53 Bieżący | 14/2016 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
24-10-2016 8:51 Bieżący | 13/2016 Zawiadomienie   o transakcjach na akcjach Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki   zarządcze
19-10-2016 11:34 Bieżący | 12/2016 Zawiadomienie   o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym   Zgromadzeniu Spółki
10-10-2016 15:43 Bieżący | 11/2016 Ogłoszenie   o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
19-09-2016 11:57 Bieżący | 10/2016 Zakończenie   negocjacji i zawarcie umowy dzierżawy serwisu internetowego
14-09-2016 14:22 Bieżący | 9/2016 Rozpoczęcie   negocjacji dotyczących dzierżawy serwisu internetowego
13-09-2016 14:23 Bieżący | 8/2016 Korekta   prognoz finansowych Spółki na lata 2016-2018
06-09-2016 11:02 Bieżący | 7/2016 Zakończenie   negocjacji i zawarcie umowy dzierżawy serwisu internetowego
01-09-2016 17:28 Bieżący | 6/2016 Rozpoczęcie   negocjacji dotyczących dzierżawy serwisów internetowych
29-08-2016 18:51 Bieżący | 4/2016 Informacja   o zakończeniu prac nad produkcją własnej gry mobilnej i jej premierze
23-08-2016 18:11 Bieżący | 3/2016 Powiadomienie   o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki   zarządcze
27-07-2016 17:28 Bieżący | 2/2016 Prognozy   finansowe Spółki na lata 2016-2018
15-06-2016 17:45 Bieżący | 1/2016 Uzyskanie   dostępu do systemu ESPI